Termes i Condicions d'ús


Aquest acord s'ha redactat en espanyol d'Espanya. En cas d'existir discrepàncies entre l'original i una versió traduïda, l'original en espanyol és el document vinculant.

Acord, registre, usuaris, notificacions i altres

La plataforma BIMserver.center informa a l'usuari sobre els seus termes i condicions d'ús i sobre la seva política de privacitat. Aquests termes es concreten a continuació. L'usuari els ha de tenir en compte i llegir-los amb atenció abans de procedir a registrar-se i utilitzar BIMserver.center. L'alta com a usuari i la utilització del contingut de BIMserver.center suposa l'acceptació íntegra i sense reserves dels presents termes i condicions d'ús.

Ús de la pàgina

CYPE Ingenieros, S.A. posa a la disposició dels usuaris i internautes, la plataforma BIMserver.center (d'ara endavant BIMserver.center, o la plataforma). BIMserver.center és una plataforma per als professionals i empreses que intervenen durant el desenvolupament d'un projecte d'arquitectura, enginyeria i/o construcció, en la qual poder desenvolupar els seus projectes en un entorn BIM obert i global.

BIMserver.center proporciona als usuaris l'accés a una àmplia col·lecció de recursos i eines per al desenvolupament de projectes.

Formulari de contacte